Det nedenforstående bilde viser analysedata fra en typisk Lysebotn-Sandnes økt

raadata