turistferjen4

 • Har du huset å forhåndsbestille plass på turistferjen her
 • Ferjen forlater Lauvik kl 09:30
 • På ferjen kan du kjøpe typisk "ferjemat" - mao kaffe, lefser, sjokolade, brus og vann...
 • Ferjen ankommer Lysebotn ca kl 11:45

Interessepunkter (Point of interest - POI)

 • Historien om Lysebotn:
  Fjordene og hoveddalførene i Rogaland er i betydelig grad preget av den kaledonske fjellkjedefolding og sprekkdannelser i det underliggende grunnfjellet og har en fremherskende sørvest–nordøstlig retning eller tilnærmet vinkelrett på dette. Eksempler på det første har man særlig i de indre fjordene som Hylsfjorden, Jøsenfjorden, Årdalsfjorden og Lysefjorden og dalene innenfor samt i Øvstebødalen/Hunnedalen og Gyadalen i sør; eksempler på det siste har man særlig i fjordene på Haugalandet (Førdesfjorden, Førlandsfjorden, Skjoldafjorden, Vindafjordens ytre del/Sandeidfjorden, i Erfjordens indre del/Tyssefjorden) samt i Høgsfjorden øst for Stavanger.

  Den kraftige iserosjonen i sprekkdannelsene i det harde grunnfjellslandskapet har stedvis i Ryfylkes sørøstlige deler gitt landskapet et dramatisk preg med stedvis stupbratte fjellsider langs fjordene. Særlig er dette fremtredende i Lysefjorden med Preikestolen, en flat, utstikkende fjellhylle midtveis på nordsiden av fjorden, 604 moh., og Kjerag med den berømte Kjeragbolten; Kjeragplatået hever seg rundt 1000 m over sørsiden av fjorden, rett utenfor fjordbotnen.

 • Elektrisk energi er et viktig nøkkelord for Lysefjorden og Lysebotn - derfor inkluderer vi en link til historien om bedriften Lyse Energi AS
 • På Eiane finner man blant Lysefjord Sjokoladefabrikk - les mer her. På Eiane har det også vært steinbrudd som har forsynt Stavanger, Haugesund og København med stein. Rådhuset i Haugesund og Frimurerlogene i Løkkevein i Stavanger er noen av mange bygg som har fått stein fra Eiane.
 • Hellern
 • Kobbergruve
 • Brosteinbrudd
 • Fantahållå
 • Prekestolen
 • Brattel
 • Whiskyfossen (Hengjanefossen )
 • Sognesand
 • Flørli
  Flørli er ei lita fraflytta bygd midt i Lysefjorden. Dette var tidligere et jordbrukssamfunn inntil 1916,da kraftverket ble bygget her, Det var ei industribygd med kraftproduksjon inntil 1999, da det skjedde en automatisering av kraftverket. Det ble bygget en ny kraftstasjon som ligger flere hundre meter inn i fjellet. Den gamle kraftstasjonen brukes om sommeren som atelier og utstillingslokale for inviterte kunstnere.
 • Steinkobbesafari
 • Kjerag, basehopping
  Kjerag er majesteten i Lysefjorden - et fjellmassiv som rager over 1.000 meter over fjorden. Den glattslipte fjellveggen ligger på sørsiden av fjorden - helt innerst. De loddrette fjellsidene er isens verk og mangelen på vanntilførsel fra Kjerag-platået har medført at erosjon ikke har påvirket fjellsidene siden istiden.

{source}
<iframe src="//rwgps-embeds.com/routes/23023105/embed" height="800px" width="100%" frameborder="0"></iframe>
{/source}