oygardstoel

  • Veistrekningen mellom Lysebotn og Øygardstøl går gjennom 27 hårnålssvinger opp fra Lysebotn til Øygardstøl. Den ble åpnet 1984 og har sitt høyeste punkt på 932 moh og er dermed Rogalands høyeste offentlige vei.
  • Øygardstølen (eller Ørneredet) er en støl rett over Lysebotn som er gjort om til et spisested. Stedet er også utgangspunkt for turer til Kjerag og er kun åpent på sommertid siden veien fra 1984 er vinterstengt. Stølen er utgangspunkt for sauesanking i området. Etter 1984, da veien fra Lyse til Sirdalen ble åpnet, har også turismen i området økt. Mellom annet har Kjerag blitt et turistmål.
  • Straks ferjen ankommer Lysebotn er vi på syklene og starter den ca 7,2 km lange klatringen som bringer oss opp til ca 640 moh
  • Etter noen få kilometer sykler vi inn i en relativ mørk 1100 meter lang tunnel. Lys både fremme og bak kan være en fordel
  • Farten opp til Øygardstøl er individuell. De fleste stopper ved Øygardstøl slik at avstanden til de som bruker lengre tid opp ikke blir så lang (vi pleier å ta bilde av hele gjengen på fjellets høyeste punkt)

{source}
<iframe src="//rwgps-embeds.com/routes/23125675/embed" height="800px" width="100%" frameborder="0"></iframe>
{/source}