sirdal

  • Fra Andersvatnet (932 moh) til Sirdal er det fortsatt en del kupert terreng som skaper en del luker på den 15 km lange distansen.
  • Bildet over viser rasterplassen vi venter inn hele gruppen før vi fortsetter bensinstasjonen GP der vi stanser for en kort bunkringsstopp

{source}
<iframe src="//rwgps-embeds.com/routes/23115513/embed" height="800px" width="100%" frameborder="0"></iframe>
{/source}