gp

  • Fra Sirdal-Ådneram krysset er det bare 15 km i flatt terreng til bensinstasjonen GP. Her tar vi en meget kort bunkringsstopp for å fylle opp flaskene dersom disse er tommer.
  • Merk at denne stoppen er av typen "kort" da vi skal ha en lengre stopp i Byrkjedalen og distansen ned der er bare 37 km i modertat terreng (men ofte i motvind)

{source}
<iframe src="//rwgps-embeds.com/routes/22967878/embed" height="800px" width="100%" frameborder="0"></iframe>
{/source}