gp

  • Fra Sirdal-Ådneram krysset er det bare 15 km i flatt terreng til bensinstasjonen GP. Her tar vi en meget kort bunkringsstopp for å fylle opp flaskene dersom disse er tommer.
  • Merk at denne stoppen er av typen "kort" da vi skal ha en lengre stopp i Byrkjedalen og distansen ned der er bare 37 km i modertat terreng (men ofte i motvind)