byrkjedal2

  • Da er vi fremme ved matstoppen - Byrkjedalstunet. Her stopper vi i ca 30 min for å fortære drikke og noe godt å spise