byrkjedal2

  • Da er vi fremme ved matstoppen - Byrkjedalstunet. Her stopper vi i ca 30 min for å fortære drikke og noe godt å spise

{source}
<iframe src="//rwgps-embeds.com/routes/22967961/embed" height="800px" width="100%" frameborder="0"></iframe>
{/source}